Scroll down

Эхиймаа

PG13 play_arrow Трэйлер тоглуулах
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate

Эхиймаа

Үргэлжлэх хугацаа
: 1 цаг 28 мин
Насны хязгаар
: PG13
Киноны төрөл
: Adventure

Энэхүү киног бодит амьдралаас сэдэвлэн бүтээлээ. Хүн алдаж болно, гэхдээ тэр алдааны ард амьдрал үргэлжилдэг учир ухаарсан хүн цааш алхдаг гэдгийг , хар бараан амьдрал дунд ч итгэл байгаа бол цэцэг ч дэлбээлдэг гэдгийг киноны гол дүрийн амьдралын нэгээхэн хэсэг үеийн үйл явдлаар харуулахыг зорьлоо


Prime Cineplex Zaisan


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Encanto


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Zaisan


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Encanto


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Zaisan


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Encanto


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Zaisan


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Encanto


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Zaisan


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Encanto


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Zaisan


2D /Танхим 2/

Prime Cineplex Encanto


2D /Танхим 2/